Ojciec Pio
„Maryja jest jak Gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki i to Ona pokaże Ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego. Ona będzie kotwicą, do której przylgniesz w godzinie zwątpienia”
(Jan Paweł II Loreto, 19 VI 1993)
"Idźcie ku Maryi. Idźcie z Maryją.
Niech w waszych sercach rozbrzmiewa echo Jej fiat."